Дарения

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

 

BG64STSA93000028357179 – ОСНОВНА СМЕТКА
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF