Религиозна и етническа толерантност

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

BG57STSA93000020706430 – РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

ДСК Банк

STSA BIK STSA BGSF