Медиите за нас

Radio 999: „Цветна олимпиада“ се провежда в Ямбол

дек 2, 2013, 11:00

Ученици от област Ямбол „мерят“ знания в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада“. Децата се съревновават по български език и литература, английски (немски) език, математика и информационни технологии. Организатор на проявата е Национално движение „България си ти!“. Тя се осъществява с подкрепата на община Ямбол. Олимпиадата се провежда от 28 ноември до 3 декември в 7 училища – СОУ „П. К. Яворов“-Стралджа, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“-Ямбол, МГ „Атанас Радев“-Ямбол, ПГИ „Г. С. Раковски“, ПГ по хранителни технологии и туризъм-Ямбол, ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол, Гимназия „Васил Левски“. Участието им в проявата е доброволно. Съревнованието се провежда между ученици  от 8 до 12 клас. При провеждане на изпитите критериите са повишени. След успешно провеждане на инициативата ще се излъчат областни победители. Първенците ще бъдат наградени на тържествена церемония от известни и водещи в различни сфери на обществения живот личности. Събитието се превръща в празник на знанието, а подаръкът за всички деца е изпълнение с участието на гласовете на „България си ти!“. Проявата ще се състои на 6 декември в град Ямбол. Целите на проекта са: повишаване на успеваемостта на учениците и мотивацията им за усвояване на учебния материал; възобновяване на връзката „дете-учител-родител“; среща с представители на български университети и Българската академия на науките. Инициативата е част от програмата на Движението за иницииране на различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация, чрез конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми.За повече информация: 0885 555 553 или e-mail: bulgariasiti@gmail.com

Източник:http://www.radio999bg.com/?id=14299