Храна за всеки дом

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

BG13STSA93000020706446 – ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДОМ

ДСК Банк

 STSA BIK STSA BGSF