Новини

Регламент и указания за национален онлайн кръг в „Цветна олимпиада“

апр 17, 2015, 16:27

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА, СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ СИ ТИ!“ 

                   „ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА“

                  НАЦИОНАЛЕН ОНЛАЙН КРЪГ – ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РЕГЛАМЕНТ

Със съдействието на РИО на МОН, Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Асоциация на учителите по български език и литература

 

Националният онлайн кръг в „Цветна олимпиада“ е съревнование, което се провежда едновременно в цялата страна по български език и литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии.

Организация:

Времетраене: един астрономически час (60 минути)

Дата: 28 април 2015 г.

Начало – 14:00 ч.

Край – 15:00 ч.

Провеждане:

Организира се в училищата. Директорите на училищата определя квесторите и задълженията им. По изключение и представяне на основателна причина на участника да не присъства в училището, се допуска решаване на задачите у дома при наличието на компютър или лаптоп с достъпна интернет връзка.

Участието не е анонимно и е индивидуално. В националния онлайн кръг могат да участват ученици, които са се класирали и са заели първо място на областния кръг в „Цветна олимпиада“. Учениците се допускат до решаване на теста посредством име, фамилия, e-mail, които са предварително предоставени на организаторите. Не се допуска повторно влизане в платформата след като участникът веднъж е излязъл от системата. При повторно влизане се зачита само първият резултат.

Формат на състезанието

Състезанието е електронно, посредством онлайн платформа. Достъпът до състезанието е с име, фамилия и електронен пощенски адрес.

Оценяване

Оценяването се извършва в проценти, изчислени според броя на верните отговори. Всеки верен отговор носи еднакъв брой точки, според който платформата автоматично изчислява процента на успеваемост.

Класиране

Класирането се извършва според броя на верните отговори. Като допълнителен критерий се приема времето, за което се е справил участникът. При равен резултат с предимство е участникът, който се е справил за по-кратко време в съревнованието.

Първите пет участници с най-висок резултат (процент) по всяка дисциплина (български език и литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии) са национални победители в „Цветна олимпиада“ и ще бъдат наградени на официална церемония в София.

Резултатите и класирането се оповестяват на участниците на сайта на Сдружение „България си ти!“ (www.bulgariasiti.com).

Националните победители задължително трябва да дойдат в София (те или техните  родители), за да получат наградите си, за което ще бъдат информирани своевременно. При неявяване победителят губи правото си да получи наградата.

Координация и контрол

Координацията за организиране и провеждане на олимпиадата се осъществява, чрез Сдружение „България си ти!“ и ръководството и учителския колектив на съответното училище, което има участници в националния онлайн кръг на „Цветна олимпиада“.

Наблюдатели на онлайн кръга: проф. Мадлен Данова, ас. д-р Данаил Данов, гл. ас. д-р Бисерка Велева, ас. д-р Елена Динева, преподаватели при СУ „Св. Климент Охридски“, ст.н.с. Емил Колев и гл.ас. Емил Келеведжиев от ИМИ, БАН, и други.

При възникнали въпроси и нужда от съдействие, можете да се обърнете към нашите координатори по e-mail: cvetnaolimpiada@gmail.com или на следните телефони: 0886 555 559, 0886 555 558, 0886 555 551, 0885 555 553, 0885 555 552.

Общи изисквания и указания

 • Един общ тест за всички участници от 8- до 12 клас за всяка дисциплина;
 • По всички дисциплини задачите могат да включват материал от ЗП, ЗИП и СИП
 • За участие трябва всеки участник да заяви желанието си с e-mail до сдружението, както и да потвърди до 24 ч. преди началото на онлайн кръга, че е прочел инструкциите и регламента; потвърждението трябва да стане по телефон или по имейла, от който е получен регламента с инструкциите и указанията;
 • Всеки участник влиза в системата, чрез получената от него по e-mail интернет връзка (линк), която ще бъде активна само на 28 април 2015 г. от 14:00 ч. до 15:00 часа. Участниците следва да бъдат пред своите компютри поне 30 минути преди началото на съревнованието. ВНИМАНИЕ!!! Системата автоматично ще Ви изключи точно в 15:00 часа на 28 април 2015 г.;
 • За да Ви допусне системата до решаване на теста, Вие трябва да се регистрирате, попълвайки своите име, фамилия и електронен пощенски адрес, които предварително са зададени на организаторите;
 •  Всеки участник разполага само със 60 минути, за да отбележи верните според него отговори на зададените въпроси;
 • След въпросите са изброени няколко възможни отговора, само един, от които е верен. Непосочен (немаркиран) отговор се счита за грешен;
 • За да преминете към следващ въпрос – натискате бутон „ПРОДЪЛЖАВАМ“;
 • За да се върнете към предишен въпрос – натискате бутон „← ОБРАТНО“;
 • ВНИМАНИЕ!!! НАТИСКАНЕ НА БУТОН „ПРОДЪЛЖИ“ ПРИ ПОСЛЕДНИЯ ВЪПРОС ОТ ТЕСТА (въпрос 60/60) СЕ СЧИТА ЗА КРАЙ НА ВАШЕТО УЧАСТИЕ!!! МОЛЯ СЛЕДЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПОРЕДНОСТТА НА ВЪПРОСИТЕ, ТЪЙ КАТО ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ Е ЗАБРАНЕНО И ЩЕ БЪДЕТЕ ДИСКВАЛИФИЦИРАНИ!!!
  ВНИМАНИЕ!!! След като веднъж сте влезли в системата и сте започнали да решавате теста, НЕ ПРЕЗАРЕЖДАЙТЕ СТРАНИЦАТА (refresh), тъй като това автоматично ще ви „изхвърли“ от системата, а ПОВТОРНО ВЛИЗАНЕ Е ЗАБРАНЕНО.
 • Препоръчително е да използвате следните уеб браузъри: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer с версия 9 или по-нова;
 • Поради възможните разлики в скоростта на интернет свързаността на различните местоположения на провеждане на теста в цялата страна, Ви молим за търпение и където се налага изчакване за реакция от страна на системата; ако полето за въвеждане на имена и електронен пощенски адрес не се зареди автоматично трябва да презаредите  страницата (refresh) в началото, без последващи презареждания на страницата;
 • Участниците нямат право да влизат повторно в системата с различни име и/или електронен пощенски адрес;
 • Имената на класираните участници ще бъдат обявени на уеб сайта на Сдружение „България си ти!“ WWW.BULGARIASITI.COM; Класираните ученици ще бъдат поканени в София;
 • Онлайн кръгът е финален.

*Сдружение „България си ти!“ не носи отговорност при възникване на проблеми от технически, технологичен и комуникационен характер!

**Сдружение „България си ти!“ си запазва правото на промени, за което участниците ще бъдат своевременно информирани!

Резултатите ще бъдат обявени на уеб сайта на Сдружение „България си ти!“ WWW.BULGARIASITI.COM