Медиите за нас

Радио 999: НАГРАЖДАВАТ ОТЛИЧИЛИТЕ СЕ В НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА“

дек 6, 2013, 07:36

На 6 декември в Голямата общинска зала в град Ямбол от 18:00 часа ще се състои тържественото награждаване на отличилите се ученици в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада“ от област Ямбол. Проявата се организира с подкрепата на Община Ямбол.
В инициативата се включиха над 1500 ученици, от които се отличиха над 80. Олимпиадата се проведе между 28 ноември и 3 декември в 7 училища – СОУ „П. К. Яворов“-Стралджа, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“-Ямбол, МГ „Атанас Радев“-Ямбол, ПГИ „Г. С. Раковски“, ПГ по хранителни технологии и туризъм-Ямбол, ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол, Гимназия „Васил Левски“.
Инициативата е част от програмата на Движението за иницииране на различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация, чрез конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми. Организацията работи и в съответствие със стратегия „Европа 2020“, чиято водеща цел относно образованието е да се сведе под 10 % делът на преждевременно напусналите училище деца.
Целите на проекта са: повишаване на успеваемостта на учениците и мотивацията им за усвояване на учебния материал; възобновяване на връзката дете-учител-родител; среща с представители на български университети и БАН; излъчване на национални победители. Задачи на НД „България си ти!“ са да се сплотят децата, да се премахнат социалните бариери и предразсъдъци в обществото, както и да се стимулира креативността на учениците.
Учениците се съревновават по български език и литература, английски (немски език), математика и информационни технологии. Участието е доброволно, като могат да участват ученици от VIII, IX, X, XI, XII клас. При провеждане на изпитите критериите са повишени.
След успешно провеждане на съревнованието, отличените ученици се награждават на тържествена церемония от известни и водещи в различни сфери на обществения живот личности, като участие вземат представители на университети и БАН. Проявата се превръща в празник на знанието, а подаръкът за всички деца е концерт със специалното участие на гласовете на „България си ти!“ – рок дамата на България Милена Славова, хип-хоп талантът Бобо, световният шампион по бийтбокс Печенката.
В края на месец май НД „България си ти!“ проведе първата такава олимпиада в 162 ОУ „Отец Паисий“, в кв. „Ботунец“-София, последва участието на ученици от училища в Борован, Кюстендил, Благоевград, Троян, Габрово, Севлиево, Трявна. Следващата спирка на олимпиадата е област Сливен. А в края на учебната 2013/2014 г. ще се проведе общонацианална „Цветна олимпиада“ по интернет между победителите от всички градове.

Източник:http://www.radio999bg.com/news1/?id=14357