Помощ за многодетни семейства

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

BG21STSABGFF93000020392313 – ПОМОЩИ ЗА МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА

ДСК Банк

STSA BIK STSA BGSF