Блог

Неправителствени организации в Полша

авг 1, 2013, 08:31

 След 1989 г., благодарение на възстановената свобода на учредяване на сдружения, неправителствените организации в Полша преживяват своя ренесанс. Част от тях, с традиции отпреди войната, са реституирани и започват своята дейност по правилник (напр. Caritas Polska – благотворителна обществена организация на полския епископат, или YMCA – Съюз на християнската младеж – неполитическа обществена организация, действаща съвместно с организации и държавни институции, както и с органи на местното самоуправление за удовлетворяване на нуждите на местни общности). Появяват се редица нови фондации и асоциации, които се изправят срещу проблемите и потребностите на модерното общество. Според данни от 2009 г. в Полша действат над 64 500 асоциации и над 10 000 фондации. Все пак броят на активните (т.е. действително работещи) е между 40 000 и 45 000. Основно поле на дейност на неправителствения сектор (38,3%) се оказват спортът, туризмът и хобито. За сравнение oколо 13% от организациите са посочили култура и изкуство, образование и възпитание, 11% – социални услуги и помощ, 7,7% – здравеопазване, 2,2% – пазар на труда и заетост, 2,2% – опазване на околната среда, 1,2% – професионални, браншови и трудови проблеми, 1,7% – подкрепа за институции, неправителствени организации, 0,7% – научни изследвания, 0,5% – вероизповедания и 0,3% – международна дейност. Териториалният обхват на дейността на организациите е различен – една от три декларира дейност на най-близката съседна територия, 54% – в рамките на община/околия, а 28% от организациите – национален обхват.

   Активна дейност развиват организациите, чиято основна задача е борба с последствията от социални проблеми – алкохолизъм, наркомании, липса на дом. Към тях се отнася асоциацията MONAR, бореща се с прояви на социална патология в семействата – наркомания, алкохолизъм, безработица и младежка престъпност, чрез изграждане на центрове за лечение, мрежа от приюти и организиране на превантивни и образователни акции. Друга таква е фондация „Брат Алберт“, занимаваща се с лица с умствени увреждания (организира и ръководи специализирани центрове за рехабилитация, помага на семейства, в които има хора с увреждания ).

   Неправителствените организации развиват образователна дейност сред юношите, като създават частни училища или фондации, подпомагащи държавните училища. Учредяват се фондове, отпускащи стипендии, и помощни програми, предназначени за даровитите, но бедни ученици и тези, които желаят да продължат образованието си в чужбина (Фондация за полска наука, Полска фондация за разпространение на науката и фондация „Стефан Батори“). В полските висши училища действат студентски организации – Независима асоциация на студентите и Асоциация на полските студенти.

   Децата и юношите участват в неправителствени организации, препращащи ни към традициите на скаутите: Съюз на полските харцери (ZHP) и Съюз на харцерите на Жечпосполита (ZHR).

   Сред най-големите неправителствени организации, занимаващи се с култура, следва да посочим фондациите „Култура“, „Фредерик Шопен“, както и фондации и асоциации, работещи за запазването и промоцията на полските културни ценности (напр. произведения на изкуството).

   В Полша действат и организации, специализирани в защитата на човешките права (напр. Хелзинкска фондация за човешки права или полският филиал на Amnesty International), осъществяващи мониторинг на спазването на човешките и граждански права в Полша и работещи за спазването им (в т.ч. правата на затворниците) в държавите, смятани за недемократични.

   Голяма група неправителствени организации образуват екологичните, заинтересовани от опазването на околната среда и от пропагандирането на система за експлоатация на природните богатства, ненарушаваща екологичното равновесие. (напр. фондация „Нашата земя“ – полският координатор на акцията „Почистване на света“, Общественият екологичен институт, Фондация за подкрепа на екоинициативи, Гражданско екологично движение).

   Важна дейност развива фондация ITAKA, издирваща изчезнали лица и оказваща помощ на семействата на лица, смятани за изчезнали, и Полската фондация за хуманитарна помощ Res Humanae, която е за хуманните нагласи, помага на зависими, заразени с HIV и ръководи хоспициум за болни от СПИН.

   Отделна категория неправителствени организации са професионалните съюзи и браншови организации, напр. Независимият профсъюз „Солидарност“.

   В Полша действат и международни неправителствени организации. Някои от тях (напр. фондациите „Конрад Аденауер“, „Робер Шуман“, „Образование за демокрация“, „Фридрих Берт“, Полско-американска фондация за свобода) оказват съдействие в изграждането на обществен диалог и гражданско общество в демократична Полша.

   Сред най-големите и най-известните в Полша неправителствени организации, занимаващи се с благотворителна дейност, следва да посочим Полският червен кръст (член на Международната федерация на асоциациите на Червения кръст и Червения полумесец). Той оказва помощ на всички нуждаещи се, набира безвъзмездни кръводарители, ръководи Националното бюро за информация и издирвания, предотвратява разпространението на заразни болести и участва в международните акции за хуманитарна помощ. Друга такава е Caritas Polska (благотворителна организация на Римокатолическата църква). Тя организира и координира помощни и информационни дейности в Полша и чужбина. Полската хуманитарна акция е също благотворителна неправителствена организация (Polska Akcja Humanitarna). Действа от 1992 г. първоначално като фондация EquiLibre, a от декември 1994 г. – под настоящото име. През 1992 г. Янина Охойска, председател на Полската хуманитарна акция, започва да организира конвои с подаръци за жителите на Сараево. Това е първата инициатива от такъв тип, даваща възможност на полското общество да оказва помощ на пострадалите от военни действия, протичащи в близост до страната. Действията на организацията мобилизират хора от много различни обществени групи, които искат да помагат и да се солидаризират с нуждаещите се.

   Полската хуманитарна акция оказва помощ на жертви на войни и катаклизми, както и на бежанците в Полша и в чужбина, подкрепя училища и здравни центрове в бедни райони, организира образователни акции. Благодарение на натрупания многогодишен опит значително е разширен обхватът на дейността на фондацията. Днес тя е съсредоточена най-вече върху оказването на дългосрочна помощ, подпомагайки продължителното и стабилно развитие на определен регион, засегнат от война или катаклизъм.

   През 1993 г. възниква най-известната и генерираща най-висока доходност фондация „Големият оркестър за празнична помощ“. Тя е учредена от осем души, от които най-известен е Йежи Овшяк. Идеята за учредяване на такъв вид неправителствена организация се ражда през януари 1993 г., когато по време на предаване по радиото Юрек Овшяк инициира събиране на пари. Първата сума е предназначена за отделението по детска кардиохирургия във Варшава. Финалът на първото събиране е организиран по радиото и в студиото на втора програма на полската телевизия и е излъчен в началото на януари. Постигнат е огромен успех – събраната сума е над 1,5 млн. долара. Фондацията си поставя за цел да действа в областта на здравеопазването, спасяването на живота на болни, особено деца, подобряване на тяхното здраве, както и насърчаване за здравна профилактика. Целта се постига чрез организиране на финали, закупуване на техника за болниците в цяла Полша и чрез осъществяването на 5 национални медицински и една образователна програма. Фондацията най-често се асоциира с януарското публично събиране на пари, наричано Финал на големия оркестър. Хиляди доброволци и милиони поляци излизат на улиците, за да събират заедно пари за конкретна, предварително обявена медицинска цел. Най-големите полски звезди изнасят концерти без хонорари, подкрепяйки финансово фондацията.

   Фондацията на полската телевизия „Не си сам“ е учредена през май 2001 г. от Управителния съвет на полската телевизия. Начело на инициативата застава Божена Валтер – известна полска тв водеща. Програмата осигурява всички средства, необходими за издръжката на фондацията, затова всички събрани средства са предавани в полза на подопечните й. На първо място помощ получават героите на тв репортажи, подготвени от TVN, но това е само един от проблемите, с които се занимава фондацията. На второ място фондацията отговаря на хиляди индивидуални молби, които пристигат в писма или имейли. Много често това са потресаващи човешки истории, в които сложни заболявания засягат бедни хора. Тя помага на болни деца, но не забравя възрастните и самотните. Подпомага хора със слухови проблеми, засегнати от генетични заболявания, хора с увреждания, като финансира рехабилитационни процедури, купува инвалидни колички и протези. На фондацията могат да разчитат болници и центрове за помощ, напр. детски домове и центрове за рехабилитация. Освен това тя закупува техника за медицинските заведения. В зависимост от наличните средства подпомага ремонтите на специализирани клиники в болниците.

   През 2003 в Краков Анна Димна, известна полска филмова и театрална актриса, създава фондация „Въпреки всичко“. На 4 декември 2003 г. папа Йоан-Павел ІІ благославя обществената дейност на Анна Димна, служителите и подопечните й. От самото начало актрисата изпълнява задълженията на председател на фондацията на обществени начала. Основната идея, на която е подчинена дейността на Анна Димна, както и на всички служители на фондацията, е изравняване на шансовете между хората с увреждания и здравите и премахване на бариерите, които разделят тези на пръв поглед отделни светове. За това допринасят интеграционните проекти, осъществявани от организацията в сътрудничество с Националния център за култура, Полска телевизия АД и Държавния фонд за хора с увреждания: Национални дни на интеграция „Да побеждаваш въпреки всичко“, Национален фестивал на вълшебната песен „Mарек Грехута“, Преглед на театралната и музикална дейност на хора с увреждания „Albertiana“ или проекта „Всеки си има Килиманджаро“. Тези инициативи нямаше да са възможни, ако не бе безвъзмездната помощ и огромната добронамереност на много приятели, помагащи на фондацията от самото начало на съществуването й, и на спонсори и лица, които, подкрепяйки дейността й, желаят да запазят пълна анонимност. Ключова роля тук играят доброволци, организирани от Младежкото бюро на фондацията.

Полски институт в София