Здраве във всеки дом

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

BG08STSA93000020706439 – ЗДРАВЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ

ДСК Банк

STSA BIK STSA BGSF