Медиите за нас

Даниел Александров координатор на „България си ти!“ в София за изборния процес

май 15, 2013, 14:46

Даниел Александров, „България си ти!”: Нарушения, пряко повлияли на изборните резултати, стават главно сред ромското и ниско образованото население

За това как протече изборния ден според наблюдателите от Национално движение „България си ти”Агенция „Фокус” разговаря с Даниел Александров, координатор движението и наблюдател за София.

Фокус: Какво констатираха наблюдателите на „България си ти!” в изборния ден?

Даниел АлександровВ деня на изборите нашите наблюдатели регистрираха различен по вид и характер нарушения, които могат да се разпределят в две групи: нарушения пряко повлияли на резултатите от изборите и нарушения без пряко влияние на резултатите, но опорочаващи изборния процес. Към групата на първите отнасяме политически изявления на лидери и популярни лица на участващите в изборния процес политически партии, в които в деня на изборите ясно се пропагандираха политически тези и послания, с което се продължаваше партийната агитация. Тук отчитаме и продължаващите през целия изборен ден коментари на тема фалшификация, манипулация на изборния вот, които влияят в посока на намаляване на избирателната активност. В окончателния доклад на движението те ще бъдат подробно описани и анализирани. Към втората група от нарушения на изборния процес се отнасят проблеми от технически характер и организационен характер.
Фокус: Какви действия предприеха наблюдателите на „България си ти” в изборния ден?
Даниел АлександровВсички наши наблюдатели получиха лист с инструкции, в който подробно са описани задълженията и правата им в съответствие със закона. В тази връзка искам да подчертая, че нито един от упълномощените ни наблюдатели не е превишил правата си и не е нарушил разпоредбите на ЦИК за наблюдателите. В момента обработваме цялата информация, събрана от тях, и ще обявим в подробен доклад-анализ резултатите от мониторинга.
Фокус: Как реагираха на сигнали органите на реда?
Даниел АлександровКато цяло общото впечатление е, че полицейските служители изпълняваха коректно поставените им задачи. Но, разбира се, не мина и без инциденти. Като например полицията в Провадия действа неадекватно при подаване на сигнал за купуване на гласове. В този конкретен случай след подаване на сигнал за разплащане между купувачи на гласове, полицията не е действала адекватно. Наблюдател от движението забелязва, че до хлебозавод в Провадия се извършва плащане, свързано с гласуването. Наблюдателят е подал сигнал, но полицията не е реагирала. Тогава лично председателя на „България си ти!” се обажда на телефон 112. Помолихме полицаите да отидат на мястото цивилни, тъй като става въпрос за пазаруване на гласове. Органите на реда се отзоваха много бързо, но с униформи и включени светлинна сигнализация и сирени. Сами може да си представите как тази показност подейства. Въпросните лица бързо се разпръснаха. Но въпреки това нашите наблюдатели успяха да ги проследят и посочиха къщата, в която са влезли хората с парите. Полицаите влязоха във въпросната къща и изискаха документи за самоличност. Докато проверяваха личната карта на човека, който беше взел пачки с пари в джоба си, негов съучастник мина с колело и взе парите, което остана незабелязано за проверяващите униформени служители. Подобен род действия от страна на полицията са крайно неадекватни. И още един случай, при който във Варна наблюдател на „България си ти!” е бил арестуван, когато е поискал да му се предостави ксерокопие от протокола след преброяването в изборна секция № 33.
Фокус: Какви недостатъци в организацията на изборите Ви направиха впечатление?
Даниел АлександровМасово в изборните секции не се правеше разлика между „застъпник”, „представител на политическа партия” и „наблюдател”. Не се следваха инструкциите за носене на разпознавателни знаци – баджове от членовете на комисиите. Масово копията на протоколите, които наблюдателите получиха, не бяха заверени по съответния ред, дори бяха дадени копия на чернови, които нямат никаква правна и юридическа стойност. На много места бюлетини бяха предварително подпечатани с един печат и отделени от кочаните. Имаме и случай в ПГ „Христо Ботев“ Дупница секция № 10 , при който председател на комисия отнася печат в дома си в деня за размисъл, предхождащ изборния ден, но в последствие той бива отстранен от секцията.
Фокус: Имаха ли проблеми наблюдателите от „България си ти!” със застъпници на политически партии?
Даниел АлександровНе. Нямаше такива случаи.
Фокус: Какво ще предприемете по отношение на информацията, която получихте от наблюдателите си за изборния процес?
Даниел АлександровВ деня на изборите нашите представители обхванаха почти половината избирателни секции в цялата страна. Постъпиха солиден брой сигнали за различен вид нарушения, които ние обработихме и препратихме към РИК и ЦИК. Някои от тези нарушения вече бяха публично оповестени в средствата за масова информация.
Фокус: Какви са изводите от Вашето първо участие в наблюдението на парламентарни избори?
Даниел АлександровКонстатирахме, че нарушения, пряко повлияли на резултатите от изборите, се осъществяват главно сред ромското и ниско образованото население на България, както и сред хората, живеещи на и под социалния минимум за страната. Това поставя важни въпроси, свързани с необходимостта от промени в изборното законодателство, за което нашата организация ще настоява пред новия парламент на страната. Ние не изключваме след анализ да предложим варианти за решение на проблемите с манипулациите на изборния процес като например отпадане на гласуването по места чрез предварително подготвени избирателни списъци, по този начин ще се даде възможност на повече хора да упражнят конституционното си право на глас и ще се повиши избирателната активност. Въвеждане на образователни програми в гимназиите относно избирателните права на гражданите и законите свързани с това, водене на активна информационна кампания, започваща далеч преди изборите, застъпваща действащия избирателен закон и разясняване по достъпен начин на механиката на избирателния процес. Не на последно място ще спомена и нуждата от обучение на членовете на избирателните комисии, като по този начин техническите грешки да бъдат сведени до минимум.