Новини

До кога ще сечем българската гора?

сеп 15, 2022, 09:22

На 14 септември 2022, Денят на българския пожарникар, се проведе Първа национална среща на българските пожарникари.

На срещата се обсъдиха наболели въпроси като кои са възможните причини за зачестилите пожари в горите, а също и какви действия биха могли да се предприемат, за да запазим българската гора. Всички застанаха единодушно зад становището за незабавно прекратяване на масовото и безразборно изсичане на горите в България, което води до изграждането на нерегламентирани пътища в горските масиви. Преминаването на МПС без искрогасители по тях могат да доведат до неконтролирани палежи, което неминуемо води до горски пожари.

Безразборното изсичане на горите, от своя страна, води до образуване на водни тапи и бентове във водоизточниците, което предизвиква водни бедствия и свлачища, пример за това са наводненията в кв. Аспарухово, Варна, карловска област и други. 

           Незаконното палене на стърнища и липсата на контрол от страна на държавата, допълнително увеличава опасността от пожари в горите. 

Обсъдиха се още и въпроси, касаещи използването на съвременни методи на пожарогасене в горите, като нови видове химическа пяна, хеликоптери и други летателни превозни средства. Също така бе отбелязано, че в България няма летателни апарати, пригодени за пожарогасене. 

В мероприятието взеха участие български пожарникари, председателят на Движение „България си ти!“ – инж. Димитър Куцаров и учердителите адв. доц. Гогов, рок легендата Милена Славова, Армен Назарян и други.