Да бъдем европейци, но все пак българи

Ако искате да прегърнете някоя от каузите ни, можете да го направите, чрез дарение. Защото България има нужда от нашите добри дела!

BG51STSA93000020344825 – ОСНОВНА СМЕТКА
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG21STSABGFF93000020392313 – ПОМОЩИ ЗА МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG70STSA93000020706390 – ДОБРИНИ
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG96STSA93000020706407 – ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА – КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG57STSA93000020706430 – РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG08STSA93000020706439 – ЗДРАВЕ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF

BG13STSA93000020706446 – ХРАНА ЗА ВСЕКИ ДОМ
ДСК Банк
STSA BIK STSA BGSF