Медиите за нас

в. „ЯмболПрес“: Ученици в Ямбол се съревновават в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада“

дек 4, 2013, 14:40

Ученици от област Ямбол „мерят“ знания в Националната образователна инициатива „Цветна олимпиада“. Децата се съревновават по български език и литература, английски (немски) език, математика и информационни технологии. Организатор на проявата е Национално движение „България си ти!“. Тя се осъществява с подкрепата на община Ямбол.

  Олимпиадата се провежда от 28 ноември до 3 декември в 7 училища – СОУ „П. К. Яворов“-Стралджа, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“-Ямбол, МГ „Атанас Радев“-Ямбол, ПГИ „Г. С. Раковски“, ПГ по хранителни технологии и туризъм-Ямбол, ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии-Ямбол, Гимназия „Васил Левски“.

    Участието им в проявата е доброволно. Съревнованието се провежда между ученици  от 8 до 12 клас. При провеждане на изпитите критериите са повишени. След успешно провеждане на инициативата ще се излъчат областни победители.

    Първенците ще бъдат наградени на тържествена церемония от известни и водещи в различни сфери на обществения живот личности. Събитието се превръща в празник на знанието, а подаръкът за всички деца е изпълнение с участието на гласовете на „България си ти!“. Проявата ще се състои на 6 декември в град Ямбол.

     Целите на проекта са: повишаване на успеваемостта на учениците и мотивацията им за усвояване на учебния материал; възобновяване на връзката „дете-учител-родител“; среща с представители на български университети и Българската академия на науките. Инициативата е част от програмата на Движението за иницииране на различни форми на публично стимулиране на младите хора и тяхната обществена реализация, чрез конкурси и дискусии по актуални обществени проблеми.

Източник:http://www.yambolpress.bg/?p=57149