Новини

Сдружение „България си ти!“ се включи в Националния алианс за демократичен, социален и устойчив семестър

май 29, 2014, 14:26

Сдружение „България си ти!“ се включи в Националния алианс за демократичен, социален и устойчив семестър, по инициатива на Европейската анти-бедност мрежа. Срещата се откри и приветства от проф. Духомир Минев, председател на Националната анти-бедност мрежа. Г-н Димитър Куцаров, председател на Сдружението представи организацията на срещата и изрази увереността си, че с общи усилия може да се постигне повече.

Проектът е пилотен в три европейски страни – България, Дания и Ирландия. Целта на Алианса е да подкрепи напредъка към по-демократична, социална и устойчива стратегия на ЕС чрез преглед и формулиране на общи препоръки към Националната програма за реформи, специфичните препоръки на ЕК за страната и на Годишния обзор на растежа.

В първата среща на Алианса участваха представители на КНСБ, КТ „Подкрепа“, Съюз на икономистите и Съюз на пенсионерите в България, Сдружение „Деца и юноши“, Националното женско лоби и др. партньорски организации.

Припомняме, че Сдружение „България си ти!“ подкрепи Манифеста на Европейската анти-бедност мрежа. Убежденията ни са в унисон с предложенията за Социална Европа, представени от Мрежата. Защото колкото и усилия да полагаме ние и други неправителствени организации, те са недостатъчни за справяне с един от най-тежките икономически и социални проблеми, какъвто е бедността.