Нашите каузи

Да бъдем европейци, но все пак българи
Да бъдем европейци, но все пак българи
Чрез нея се подкрепят творци на българската култура и наука
Диалог на две колела
Диалог на две колела
Чрез програмата се реализират срещи и събори на мотоклубовете в страната
Добрини
Добрини
Стимулиране на всички добри дела, които правят държавата ни силна
Добро управление, честни избори
Добро управление, честни избори
Чрез нея се стремим да съдействаме за честността на изборите у нас
Здраве във всеки дом
Здраве във всеки дом
Подпомага диагностицирането и лечението на българи в нужда
Международно сътрудничество
Международно сътрудничество
Международен диалог, обмен на добри практики, сътрудничество
Образователна програма
Образователна програма
Мотивация на деца и младежи към нови знания и по-високи успехи в училище
Помощ за многодетни семейства
Помощ за многодетни семейства
Оказване на материална и морална помощ на многодетни български семейства
Религиозна и етническа толерантност
Религиозна и етническа толерантност
Активен мултикултурен диалог и възпитание в духа на толерантност